Privat opholdssted for unge fra 16-23 år

​Opholdsstedet Sverrig (Sverrig) startede i år 2000 i Sverrigsgade 2300 København S, deraf navnet. Her bestod Sverrig af to pladser i Sverrigsgade, hvor lederen boede sammen med de unge. Herudover var der én udslusningslejlighed med to pladser.

Tilbuddet har 2 afdelinger, hvor rammerne giver mulighed for, at beboerne kan trives og udfolde sig i overensstemmelse med deres egne ønsker og behov. 

​Opholdsstedet er godkendt til unge mellem 16 og 23 år, der har behov for personlig støtte til at kunne klare overgangen til en selvstændig tilværelse.

Vi er et familielignende opholdssted med en høj faglighed. Vi arbejder målrettet med bo træning, herunder madlavning, tøjvask, almindelig husholdning og økonomi. Derudover har vi intern psykolog til samtaler og forløb med beboerne, efter deres eget behov.

​Der fokuseres endvidere i høj grad på at støtte den unge i skolegang, uddannelse og arbejdstræning.

​De unge skal kunne profitere af at være i et miljø, der er præget af nogle rummelige rammer kombineret med tætte relationer til voksne.​

Målgruppe:

Der visiteres efter servicelovens § 66, stk. 5. og § 76. og aldersgruppen er 16 til 23 år. 

Der er dog mulighed for at søge dispensation i forhold til alder.

Vi er specialiserede i unge, der har behov for personlig støtte til at kunne klare overgangen til en selvstændig tilværelse. De unge visiteres på baggrund af omsorgssvigt, marginalisering, forskellige diagnoser, på kant med loven, misbrugsproblemer, manglende skolegang og uddannelse m.m.​ Vi har endvidere også stor erfaring med integrering af uledsagede flygtninge, og behandling af relaterede problematikker og traumer som PTSD, angst og manglende familiære relationer.

Tårnbyvej:

Tilbuddet er beliggende i en murstensvilla med have i et hyggeligt villakvarter, kun 3 min. fra Tårnby station.

Opholdsstedet er udformet med plads til både privatliv og fælles aktiviteter og rummer en nærhed, der muliggør, at de unge kan leve et familienært liv, med mulighed for selvstændige og støttede aktiviteter,

samt besøg af familie, netværk og omgangskreds. ​På Tårnbyvej er der døgnbemanding.

Sverrigsgade:

Tilbuddet er beliggende i et hyggeligt byggeforeningshus med have, der ligger i starten af Amagerbrogade meget tæt på Amagerbro station,

og i cykelafstand til Amager Strandpark. ​Tilbuddet er beliggende i et roligt bykvarter på indre Amager, hvor rammerne giver mulighed for, at beboerne kan trives og udfolde sig i overensstemmelse med deres egne ønsker og behov. ​

I Sverrigsgade bor den unge selv med supervision fra personale fra Sverrig.

Ledige pladser:

Vi har aktuelt ledig plads på Tårnbyvej, grundet en udvidelse. 

Kontakt

Opholdsstedet Sverrig S/I

CVR. 26823641

Tårnbyvej 106

2770 Kastrup

Tlf. 51 22 91 51

Botræningsafdeling:

Sverrigsgade 51
​2300 København S

E-mail: leder@sverrig.dk

​I henhold til GDPR slettes alle ansøgninger efter 6 måneder

Medlem af​