Personale

Adm. Leder: Tobias Witten (Cand.Pæd.Pæd.Psych.)

Souschef: Camilla Sund (Socialrådgiver)

Psykologisk Konsulent: Aase Hill-Madsen (Aut.Cand.Psych.) www.psykologiskkonsultation.dk

Sundhedsfaglig konsulent: Maiken Pihl Jensen (Cand.Soc)

​Personalegruppen består af både fast tilknyttet såvel som timelønnet personale.​

Sverrig har endvidere en intern psykolog tilknyttet.​

Ledelse og personalegruppen kommer med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og kompetencer, hvilket skaber diversitet og et stækt fagligt fundament. ​

Kontakt

Opholdsstedet Sverrig S/I

Sverrigsgade 51
​2300 København S

Tlf.: 20 91 55 78

E-mail: leder@sverrig.dk

CVR: 26823641

​I henhold til GDPR slettes alle ansøgninger efter 6 måneder

Medlem af​

Opholdsstedet Sverrig S/I
Sverrigsgade 51
2300 København S
CVR: 26823641