Opholdsstedets værktøjer og metoder

Lær at sætte dig ind i andres og din egen adfærd

”Hvis det eneste man har i sin værktøjskasse er en hammer, så bliver alle klienterne til søm!”

I vores værktøjskasse har vi mange forskellige værktøjer. Da alle de unge er forskellige og med forskellig bagage, så bliver kunsten at vide hvilke værktøjer man skal bruge i en given situation. 

Vores faglighed er meget høj og vi trækker på mange forskellige pædagogiske og psykologiske metoder ud fra den unges eget behov. Den unge inddrages i al behandling, kommunikation og skolegang, der vedrører dem selv, for at skabe en helhedsorienteret indsats og dermed de bedste muligheder for et frugtbart voksenliv.

  • Vores livssyn er af en anerkendende karakter.
  • Vi arbejder med frihed under ansvar.
  • Vi arbejder med bo træning. Herunder madlavning, tøjvask, almindelig husholdning og økonomi.
  • Vi arbejder med arbejdstræning, uddannelse og skole.
  • Vi arbejder med inklusion i samfundet fællesskab
  • Vi arbejder med træning og adaption af empatiske evner via mentaliseringsinspireret teori

Kontakt

Opholdsstedet Sverrig S/I

Sverrigsgade 51
​2300 København S

Tlf.: 20 91 55 78

E-mail: leder@sverrig.dk

CVR: 26823641

​I henhold til GDPR slettes alle ansøgninger efter 6 måneder

Medlem af​

Opholdsstedet Sverrig S/I
Sverrigsgade 51
2300 København S
CVR: 26823641